ASANSÖR PERİYODİK BAKIM
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM

Asansör bakımları, can ve mal güvenliği açısından düzenli olarak yaptırılması gereken hizmetlerdendir. Can ve mal güvenliğinin korunması açısından aylık bakımlarının yaptırılması zorunludur. Asansörlerin periyodik bakımıyla ayrıntılı incelemesi yapılırken kullanıma uygun olup olmadığı değerlendirilir. Bakımın ardından gereken incelemeler yapılmakta ve eksikleri giderilmektedir. Periyodik olarak bakımı yaptırılmayan asansörlerin arızaları zamanında tespit edilememekte ve bu daha büyük sorunlara yol açabilmektedir. İnsan sağlığını tehdit etmesinin yanında aylık olarak bakımı yapılmamış asansörler, daha büyük maddi harcamalara ve kalıcı arızalara neden olabilmektedir.


Asansör Periyodik Bakım Fiyatları


Asansörlerin aylık olarak bakımlarının yapılması zorunludur. Bu bakımların fiyatları asansörün kat sayısına ve modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. Aylık olarak yaptıracağınız periyodik bakım ile daha büyük maddi kayıpların önüne geçmeniz mümkün olacaktır. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan yönetmeliğe göre de her ay yapılması zorunlu olan bakımların atlanması halinde tutanak tutulmaktadır. Asansör Yönetmeliği gereğince aylık bakımın hangi hizmetleri kapsadığını belirleyebilir ve yetkili servis ile ücretler konusunda anlaşabilirsiniz.


Asansör İşletme Bakım Yönetmeliği Nedir?


Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği; yetkili servis, bina yöneticisi ve asansörü monteleyenlerin görevleriyle ilgili sınırların belirlendiği bir sözleşmedir. Yönetmelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. İnsanların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan sözleşme; bakım, garanti ve satış sonrası hizmetlerin yanında mevcut asansörlerin iyileştirilmesi için gereken kuralları da belirlemiştir. Yönetmelik, belirlediği kuralları şu başlıklar altında toplamaktadır;

 

  1.     Öncelikli olarak, asansörlerin kimlik numaraları belirlenerek muayene takibinin yapılması gerekmektedir. Binaya ve yapıya uygunlukları tescillenmeli ve asansörleri monte edenler tarafından tescil işleminin yapılması istenmektedir
  2.  İkinci olarak, asansörlerin bakımı belirli kapsamlarla kontrol altına alınmıştır. Buna göre yapılacak olan bakım sözleşmeleriyle hem karşılıklı güven sağlanmakta hem de bakımın kapsadığı hususlara dair bilgilendirme yapılmaktadır.
  3. Asansörün garanti belgesi ve satış sonrası işlemleri ise dikkate alınan bir diğer husustur. Arıza durumunda belirlenen garanti süresi dikkate alınarak tamiri gerçekleşir ve satış sonrasında monte edenin takibini yapması gereken bakımlar ve hususlar belirlenir. Aynı zamanda yetkili servislerin hizmet kapsamları da burada açıklanmaktadır.
  4. Son olarak, monte edenin sorumluluklarının yanında bina sorumlularının da yükümlülükleri belirlenmiştir. Buna göre, asansörün güvenliğini sağlamak ve bakımıyla bakım ücretini karşılamanın sorumluluğu bina görevlisindedir. Satış sonrası hizmetlerin kontrolünü de yapması gerekmektedir.

 

Asansör İşletme Bakım Yönetmeliği, görüldüğü üzere asansörün üretim aşamasından monte edilmesinin ardından yapılacak bakımına kadar geniş çaplı bir sürecin kurallarını belirlemiştir. Hükümlere uyulmadığı takdirde, görevini yerine getirmeyen tarafa gerekli idari yaptırım uygulanmakta ve standartlar korunmaktadır.

 

Asansör Bakımı Nasıl Yapılır?

Asansör bakımı için asansör parçalarına yapılması gereken kontroller:

Asansörü taşıyan halatlar, asansör ana taşıyıcı kasnakları, tahrik kasnağı yivi, asansör kablosu, makine grubundaki dişli ve yataklar, ray pabuçları, somunlar ve cıvatalar kontrol edilir. Gevşeyen aksamlar sıkılır ve sabitleştirilir.


Aşınan ve yıpranan parçalar varsa bu parçalar yenisi ile değiştirilir veya yağlanır.
Yağ içinde çalışan parçalarının asansör motor yataklarının ve makinanın yağları kontrol edilir. Ana taşıyıcı rayların ve ağırlık raylarının yağ durumu, hidrolik tamponlar, askı halatları, kumanda anahtarları, kılavuz raylar, röleler, emniyet halatları ve emniyet tertibatının hareketli parçaları temizlenir. Sonra asansör firması tarafından tavsiye edilen yağ kullanılır.


Asansör kasnak ve asansör hız regülatörü gresörlük’ lerine gres basılır.
Makine dairesinde, asansör boşluğunda ve asansör kabin üst yüzeyinde bulunan, ve asansörün çalışmasını tehlikeye sokacak olan yabancı maddeler temizlenir.


Frenleme elemanları kontrol edilir. Asansörün sarsıntısız bir frenleme yapılabilmesi için gereken ayarlamalar yapılır.


Asansörün kat ayarlarının verilen sınırlarda olup olmadığı kontrol edilerek ayarlama yapılır.


Asansör kapılarının düzgün bir şekilde açılması ve kapanması, asansör kapısı kilitlerinin çalışması, asansör kapılarını açan pompanın (diktatör, amortisör), asansör kapısı yayları kontrol edilerek, kapıların istenilen yumuşaklıkta kapanması için ayarlama yapılır.


Asansörün röleleri ve asansörü çalıştıran, durduran kontakların basıncı kontrol edilerek yayların ayarları yapılır ve gevşek klemens vidaları sıkıştırılır.
Asansör enversör şalterinin kontaklarının ayarı, birbirine eşit uzaklıkta olacak şekilde ve değme basıncını sağlayan yayların ayarları yapılır.


Asansörün sinyal ampulleri kontrolü 

Asansöre yapılan bakım ile ilgili rapor tutularak, periyodik bakım formu doldurulur.
Asansör bakımında periyodik kontroller asansör yönetmeliği doğrultusunda asansör bakım sözleşmesi ile asansör bakım firmaları veya asansör bakım şirketleri tarafından yapılmalıdır.


Asansör Bakım Sözleşmesi Nasıl Olmalı?


Asansör bakım sözleşmesi bina sorumlusunun ve asansörü monte eden firmanın arasında yapılmaktadır. Düzenlenecek olan sözleşmede arıza durumlarında müdahalenin nasıl olacağından yetkili servisin garantiye dâhil ettiklerine kadar pek çok konuyla ilgili kıstaslar belirlenmektedir. Böylece asansörün güvenli kullanımı için yapılması gerekenlerin devamlılığı sağlanmaktadır. 


Bakım sözleşmesi yapılırken her ayrıntıyı inceleyip gerekli tüm bakımların eksiksiz yapılacağından emin olmalısınız. Aksi takdirde şirket ile bina yönetimi iletişim eksikliği yaşayabilir ve bu da can ve mal güvenliğinizi tehdit edecek aksaklıklara neden olabilir. Özellikle sözleşme sırasında firmanın asansörün özelliklerine göre nasıl kullanılması gerektiğini anlatması gerekir ve iyi anlaşılmazsa yanlış kullanım sonucu hasarlar da doğabilir. Bu gibi durumlarda sözleşmenin ne denli önemli olduğu göz önüne çıkmaktadır. Yanlış kullanım ve yanlış bakım uygulamaları sebebiyle sorun yaşamamak açısından tedbirimizi önceden almak gerekmektedir. Böylece asansörümüzün uzun süreli kullanımını sağlayabilir ve güvenilirlik düzeyini arttırabiliriz.