AVAN PROJE
AVAN PROJE

Asansör avan projesi,mimari uygulama projelerinin yapılmasından önce,yapının özellik ve kullanım şartlarına uyacak şekilde hazırlanan projedir.

Asansör yönetmeliği,asansör projelerinin mimari proje ile birlikte hazırlanacağı ve mimari projeye esas teşkil edeceği hükmünü getirmiştir.

Asansör avan projeleri, elektrik-elektronik ve makine mühendisleri tarafından tespit edilen esaslara uygun olarak hazırlanır. Projelerin hazırlanmasında Türk standartları esas alınır.

Asansör avan projesindeki amaç içine asansör sığmayacak bir asansör kuyusunun ve makine dairesinin yapılmasını önlemektir.

Asansör avan projesinde,trafik hesabı,kuvvet hesapları ve motor gücü hesabı yer alır.

Gerekli hesaplar doğrultusunda hazırlanan avan projelerle Dünya 1 Asansör olarak müşterilerimize sorunsuz hizmet vermekteyiz.

 

Avan Projesi Nedir?


Asansör avan projesi; binaya kurulumu yapılacak olan asansörün kullanım amacı, kapasitesi, hızı ve kullanım şekline uygun olarak hazırlanan projeye denir. Asansör avan projesinin çizimi elektrik mühendisleri ve makine mühendisleri tarafından çizilir. Asansör avan projeleri bu doğrultuda ikiye ayrılır.


•    Asansör makine avan projesi
•    Asansör elektrik avan projesi


Yapının ruhsatının alınması aşamasında yapının yapılacağı bölgenin belediyesi tarafından kontrol edilir bu projeler. Mimari projede asansör çizimi asansör avan projesine göre çizilmektedir. Aynı şekilde asansör avan projesinin de mimari standartlara uygun olarak çizilmesi gerekir. Mimari projede eksik ya da hatalı bir durum var ise mimari projeye dönülüp asansör avan projesine uygun olarak mimari projenin düzeltilmesi gerekmektedir. 


Asansör Avan Projesi Neleri İçermektedir?


Asansör avan projesinin kapak sayfasında; yapının sahibine, proje çizimini yapan kişiye ve yapının konumuna dair bilgiler bulunmaktadır. Proje kapsamında asansörün;


•    Adetine ve türüne, 
•    Sınıfına, 
•    Kapasitesine, 
•    Durak sayısına, 
•    Hızına, 
•    Kabin ölçülerine, 
•    Seyir mesafesine, 
•    Kılavuz ray bilgilerine, 
•    Halat bilgilerine, 
•    Kumanda cinsine, 
•    Seri numarasına, 
•    Makine dairesinin yerine,
•    Motor gücüne ait bilgiler bulunur.


Asansör avan projesinde; asansör kuyusunun kesitlerine, makine dairesinin kesitlerine, makine dairesinin yerleşim planına ve bazı nokta detaylara yer verilir. Aynı zamanda binanın trafik hesabı ve değerlendirmesini içerir. Binaya gelen yük hesabını ve motor gücünün hesabı da bu proje kapsamında yer alır.


Asansör Avan Projesinin Çiziminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?


Avan projesi çiziminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Bunlar:
•    Çizilen asansör avan proje, mimari proje ile uyum göstermelidir. Asansör yönetmeliğinde bulunan, avan projenin mimari projeye esas olması ile ilgili maddeye uygun olmalıdır.


•    Mimari projeye uygun olmak üzere trafik hesabı yapılır. 
•    Trafik hesabında binada bulunan insan sayısı hesaplanır. (Yatak odası için 2 kişi, diğer odalar için 1 kişi)
•    Güvenlik açısından sıkıntı olmaması için kılavuz raya düşen kuvvet hesabı yapılır. 
•    Tampon çarpma kuvveti ve kuyu üstü betonu hesapları yapılır.
•    Asansörün motor gücü hesaplanır.
•    Trafik hesabına göre kişi sayısı belirlenir ve asansör kabini tasarlanır.
•    Kişi sayısına göre kabin ve kuyu ölçüleri, standartlara uygun olarak belirlenir.
•    Kuyu ölçüsünün ve kuyu dibi derinliğinin mimari projeye uygun olması gerekir.
•    Asansör kuyusunun yatay kesiti çizilir. Asansör kuyusu, kabin ölçüleri, kılavuz rayı gösterilir.
•    Kuyu tabanına gelmekte olan kuvveler ile raylara gelmekte olan kuvvetleri gösteren kesit çizilir.
•    Önden ve yandan kuyu kesitleri çizilir. Kuyu dibinin, kuyu üstünün ölçüleri verilir. Kat yüksekliği, kabin yüksekliği ve kapı yüksekliği gösterilir.
•    Motorun yerleşeceği alan üstündeki halat deliklerinin ve ölçülerinin gösterilmesi gerekir. 
•    Makine dairesi çizilmesi gerekir. Makine dairesinin boyutları mimari projedeki ile uyum göstermelidir.
•    Makine dairesi içersinde minimum iki tane havalandırma penceresi bulunmalıdır. 
•    Makine dairesinin kapısı dışa açılması gerekir. 
•    Avan projede merdivenlerin ve rampaların çıkış yönleri gösterilmelidir.
•    Asansör avan projesinde, bacanın nerede olduğu ve nereye kadar devam ettiği tam olarak gösterilmelidir.